גילוי נאות: האלה סוכנות לביטוח פנסיוני

האלה א.ד.ק סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (יעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה- 2005, הסוכנות משווקת מוצרים פנסיוניים של הגופים הבאים:

חברות ביטוח

מגדל חברה לביטוח

כלל חברה לביטוח

הפניקס חברה לביטוח

הראל חברה לביטוח

מנורה מבטחים חברה לביטוח

מגדל חברה לביטוח

הכשרה חברה לביטוח

קרנות פנסיה

אלטשולר שחם

הראל

הפניקס

מיטב דש /איילון

מנורה מבטחים

כלל

חברות גמל

מור גמל

אלטשולר שחם

ילין לפידות

אנליסט גמל

הראל

מגדל

מנורה

מיטב דש

הפניקס/אקסלנס

כלל